صفحه اصلی / تخصصی ترین مرکز مشاوره در تهران / تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

یکی از ضرورت های اهمیت مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان این است که شاید خود دانش آموز و والدین او نتوانند به خوبی نقاط قوت و ضعف او را شناسایی کنند و با توجه به فرهنگ غالب بر خانواده انتخاب های تحمیلی برای دانش آموز رقم بخورد. در اینجا وجود مشاور می تواند بسیار به شناسایی این عوامل کمک کند و با شناخت دانش آموز و راهنمایی او در مسیر درست ، زمینه موفقیت او در آینده را فراهم کند. اهمیت خانواده در موفقیت دانش آموز انکارناپذیر است ، خانواده های بدون انگیزه ، بدون اطلاع و غیرفعال موجب کاهش سرعت دانش آموزان با استعداد می شوند از این رو وجود مشاوره برای والدین نیز اهمیت خاصی دارد.
یک مشاور با آگاه سازی خانواده ها می‌تواند عوامل افت تحصیلی دانش آموز را برطرف نموده و یا دانش آموزان با استعداد را در جهت موفقیت بیشتر راهنمایی کند.در مورد افت تحصیلی می‌توان گفت بعضی از عوامل بیرونی هستند همچون خانواده و مدرسه و بعضی عوامل به خود فرد برمیگردند همچون انگیزه دانش آموز و عدم آشنایی او با روش های مطالعه و برنامه ریزی می باشد. یک مشاور تحصیلی خوب می تواند این علل را شناسایی و راهکارهای مناسبی را ارائه دهد.

 

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاهی

77760350

77760381

مشاور تحصیلی خوب در تهران

https://alijokar.ir

مرکز تخصصی انتخاب رشته در شرق تهران#مرکز تخصصی انتخاب رشته در تهرانپارس#آمنه گنجه#روانشناس آمنه گنجه
کلینیک خانواده ایرانی
کلینیک ایرانی

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی خانواده ایرانی

پاسخی بنویسید

برگه‌ها

روانشناس دکتر زیبا ایرانی

روانشناس دکتر زیبا ایرانی روانشناس خوب در شرق تهران

x

این مطلب را نیز بخوانید

نوازشهای کلامی در روابط

نوازشهای کلامی

روانشناس انوشه کاشی روانشناس و مشاور