صفحه اصلی / درمان بیش فعالی

درمان بیش فعالی

روانشناس خوب برای درمان بیش فعالی

سارا کريميکارشناس ارشد روانشناسي بالينيعضو سازمان نظام روانشناسيعضو انجمن روان شناسي سلامت ايرانعضو انجمن روان شناسي مطالعات سالمنديعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيروانشناس و مشاور کودک،نوجوان و خانوادهزوج درماني،خانواده درماني،بهبود روابط زوجينآدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( ...

ادامه متن »