صفحه اصلی / مشاور تحصیلی خوب در غرب

مشاور تحصیلی خوب در غرب

مشاوره تحصیلی خوب در غرب تهران

محمد رضا طالبیکاندیدای دکتری تخصصی مشاورهعضو سازمان نظام روانشناسي و مشاورهعضو انجمن روانشناسي مطالعات سالمنديعضو انجمن روانشناسي سلامتعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيمشاوره فردی،مشاوره پيش از ازدواج،مشاوره کودک،نوجوان و خانوادهروان درمانی،درمان اختلالات شخصیتی،اضطراب،افسردگی،وسواس،فوبیاخانواده درماني ،زوج درماني ،طلاقمشاوره تحصیلی،مشاوره شغلی،استعدادیابیبرگزاری کارگاه های ...

ادامه متن »