• کلینیک مشاوره و روانشناسی خانواده ایرانی شعبه تهرانپارس

  • کلینیک مشاوره و روانشناسی خانواده ایرانی شعبه تهرانپارس

  • دکتر زیبا ایرانی برنامه مشاور

  • کلینیک مشاوره و روانشناسی خانواده ایرانی شعبه تهرانپارس

  • کلینیک مشاوره و روانشناسی خانواده ایرانی شعبه تهرانپارس

  • دکتر زیبا ایرانی

  • کارگاه های آموزشی کلینیک خانواده ایرانی

  • دکتر زیبا ایرانی در برنامه روزخوش

  • دکتر زیبا ایرانی در شبکه آموزش

  • دکتر زیبا ایرانی در برنامه 17+

تفاوت های شناختی و رفتاری زنان و مردان

#زوج درمانگر خوب در منطقه 22#زوج درمانگر خوب در غرب تهران#روانشناس شمن رضایی#روانشناس زوج خوب در منطقه 22#زوج درمانی#خانواده درمانی یاداشت از شمن رضایی کارشناس ارشد روانشناسی ، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره:تفاوت های شناختی و رفتاری زنان و ...

ادامه متن »

زوج درمان خوب در تهرانپارس

#روانشناس بهاره عبدالله#بهاره عبدالله#زوج درمانگر خوب در تهرانپارس#روانشناس زوج خوب در شرق تهران#روانشناس زوج خوب در تهرانپارس بهاره عبداللهکارشناس ارشد روانشناسي مثبت گراعضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايرانعضو انجمن روانشناسي ايرانعضو انجمن عصب روانشناسي ايران و انجمن روانشناسي سلامتروانشناس ...

ادامه متن »

روانشناس خانواده خوب در تهرانپارس

الهام حسيني گرکانيکارشناس ارشد روانشناسيعضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايرانعضو انجمن روانشناسي مطالعات سالمنديعضو انجمن روانشناسي سلامتعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيعضو انجمن روانشناسي تربيتي ايرانعضوانجمن واقعيت درماني ايرانمشاوره پيش از ازدواجبرگزاري دوره هاي اموزشي پيرامون خانوادهمشاوره فردي- اضطراب ،افسردگي،وسواس ...

ادامه متن »

زوج درمانگر خوب در تهران

الهام حسيني گرکانيکارشناس ارشد روانشناسيعضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايرانعضو انجمن روانشناسي مطالعات سالمنديعضو انجمن روانشناسي سلامتعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيعضو انجمن روانشناسي تربيتي ايرانعضوانجمن واقعيت درماني ايرانمشاوره پيش از ازدواجبرگزاري دوره هاي اموزشي پيرامون خانوادهمشاوره فردي- اضطراب ،افسردگي،وسواس ...

ادامه متن »

روانشناس کودک خوب در تهرانپارس

زهرا وحيديکارشناس ارشد روانشناسيعضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايرانعضو انجمن روانشناسي مطالعات سالمندي ايرانعضو انجمن روانشناسي سلامت ايرانعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيمشاوره روانشناسي تلفني ، آنلاين و حضوريدرمانگر کودک و نوجوانمشاور در بحرانهاي خيانت و طلاق،غربالگري طلاقتربيت جنسيتشخيص و ...

ادامه متن »

بازی درمانگر کودک خوب در تهرانپارس

نيلوفر رجبيانعضو سازمان نظام روانشناسيعضو مركز پژوهشي كودكانعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيمتخصص كودك و نوجوانتست هاي شخصيت شناسيزوج درماني و خانواده درمانيتشخيص و درمان اختلالات رفتاري و روانشناختي در کودکان و بزرگسالان، ترس ، افسردگي، وسواسداراي 18 سال سابقه ي ...

ادامه متن »

روانشناس خوب در تهرانپارس

روانشناس بابک لطفی از روانشناسان خوب خانواده ایرانی بابک لطفيعضو نظام روانشناسيعضو انجمن سالمنديداراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان روان شناسيعضو انجمن سلامتعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيرواندرمانگر، زوج درماني، خانواده درماني،مشاوره پيش از ازدواج،مشاوره طلاق،روانشناس کودک و نوجوانآدرس: شعبه تهرانپارس ...

ادامه متن »

زوج درمانگر خوب در تهرانپارس

ندا ملتدکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطباییعضو سازمان نظام روانشناسي و مشاورهعضو انجمن روانشناسي سلامتعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيعضو انجمن روانشناسی تربیتیعضو انجمن واقعیت درمانیمشاوره پيش از ازدواج،مشاوره فردی،مشاوره تربیتی و فرزند پروری،مشاوره شغلی و سازمانیدرمان اختلالات روانشناختي، اضطراب ...

ادامه متن »

نیلوفر رجبیان (اختلال نوشتن در کودکان)

روانشناس نیلوفر رجبیان

نیلوفر رجبيانعضو سازمان نظام روانشناسيعضو مركز پژوهشي كودكانعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيمتخصص كودك و نوجوانتست هاي شخصيت شناسيزوج درماني و خانواده درمانيتشخيص و درمان اختلالات رفتاري و روانشناختي در کودکان و بزرگسالان، ترس ، افسردگي، وسواسداراي 18 سال سابقه ي ...

ادامه متن »