صفحه اصلی / آرشیو تگها: "sara karimi"

آرشیو تگها: "sara karimi"

روانشناس خوب برای درمان بیش فعالی

سارا کريميکارشناس ارشد روانشناسي بالينيعضو سازمان نظام روانشناسيعضو انجمن روان شناسي سلامت ايرانعضو انجمن روان شناسي مطالعات سالمنديعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژيروانشناس و مشاور کودک،نوجوان و خانوادهزوج درماني،خانواده درماني،بهبود روابط زوجينآدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( ...

ادامه متن »