روانشناس و مشاور آمنه گنجه

روانشناس و مشاور آمنه گنجه

آمنه گنجه
کارشناس ارشد روانشناسي
عضو سازمان نظام روانشناسي
روانشناس و مشاور کودک،نوجوان و خانواده
زوج درماني،خانواده درماني،بهبود روابط زوجين
مشاوره فردي،فرزند پروري،متخصص اقتصادي و شغلي
داراي 25 سال سابقه مشاوره اقتصادي در شرکت هاي دولتي و مراکز خصوصي

روانشناس و مشاور آمنه گنجه
ارتقاء و بهبود بخشي روابط شغلي و خانوادگي
آموزش مهارتهاي سازگاري
روانشناس تحليلي شغلي و خانوادگي
CBT-DBT-ACT_….

روانشناس و مشاور آمنه گنجه
آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3
تلفن : 77760350 / 77760381/ 77760368

دکمه بازگشت به بالا
تماس با شعبه تهرانپارس