نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی

نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی

نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی
نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی
نوروتراپ دنیا جعفری
نوروتراپ دنیا جعفری

نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG) یک ابزار تشخیصی است که با استفاده از پردازش نوار مغزی یا EEG میزان فعالیت الکتریکی را در قسمت های مختلف مغز اندازه می گیرد. با استفاده از QEEG می توان عملکرد مغز را بررسی کرد و مشخص نمود که فعالیت الکتریکی در کدام نواحی مغز کم و زیاد شده است و بدین ترتیب نقاط ضعف و قدرت و مشکلات (اختلالات) مغزی بر ما آشکار می شود. اختلالاتی نظیر AD/HD، اضطراب، افسردگی، و کل مشکلات و اختلالات روانپزشکی برای پیدا کردن بهترین راه درمان میباشد که شما با انجام نقشه مغزی به مشکلات عصبی و روانی خود اگاه شده و میتوانید تغییرات پیش امده بعد از درمان را هم پیگیری کنید نقشه مغز یک ابزار تشخیص قوی برای پیدا کردن بهترین راه درمان شما برای درمانگر و تراپیست شماست

 

دنیا جعفری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

عضو :  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

           روانشناسی مطالعات سالمندی

          روانشناسی سلامت ایران

          عصب روانشناختی (نوروسایکولوژی )ایران

انجام نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای tdcs

انجام نقشه مغز رنگی qeeg

لیزر تراپی و نور تراپی مغزی با جدیدترین ومجهز ترین دستگاها

بازی درمانی درمانگر اتیسم و اختلالات یادگیری

سکس تراپیست

زوج درمانی

طرحواره درمانی

درمانگر اعتیاد

Cbtدرمانگر

 

https://youtube.com/c/clinicirani

نوروتراپ دنیا جعفری

 

 

کلینیک ایرانی

مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی خانواده ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
تماس با شعبه تهرانپارس